Thoughts as inner perceiving

Problems do not originate out of our thinking. They originate out of the inabillity to think effectively. Thinking is a sense organ that picks up on signals coming out of the unconscious and translate these in images. Our thinking organ is the only sense that is depended on the quality of the integration of all the intelligence centres in the body, especially of the brain and heart. When the integration is not completed our thinking picks up conflicting signals that muddles our perception of self and the environment. Only if we, as a child, have experienced total physical, emotional and mental security, integration takes place. Thats why most spiritual and personal development is an attempt to heal the damage. An unstabel evironment creates an unstabel thinking wich in turn confirmes the environment. Before there can be development there needs to be some healing…..

Intelligentie – Wat is het en waar is het?

Intelligentie kan moeilijk gedefinieerd worden want elke definitie is begrenst en intelligentie is dat niet. We zouden kunnen zeggen dat intelligentie tot expressie komt in levende systemen als een beweging naar heelheid, coherentie en welzijn van het organisme en zijn omgeving, daar beiden niet los van elkaar staan. We zijn geneigd te denken aan hersenen, het controle centrum, het centraal station, wanneer we aan intelligentie denken. Natuurlijk is daarboven heel veel activiteit, meer nog dan we vermoeden. Maar als we dieper kijken, hoe meer we moeten vaststellen dat intelligentie zich doorheen het hele lichaam en de natuur bevind. Als we alleen naar de hersenen kijken voor intelligentie dan krijgen we een zeer beperkt beeld. Minstens 60 procent van de cellen die het hart vormen zijn neuronen, zoals de cellen die we in de hersenen vinden. Alle basale functies die nodig zijn voor het optimaal functioneren van het lichaam zoals beweging, voeding, uitscheiding, voortplanting, bewustzijn, en ja, ook intelligentie, vinden we in elke levende cel. Het leven is holografisch! Elk deel is een representatie van het geheel. Intelligentie is overal en wij zijn die intelligentie. We staan in verbinding met en worden verbonden door licht, geluiden, geuren, warmte, smaken, emoties, ideeën, gedachten, overtuigingen, tradities, en zoveel meer op elk moment. Het verbindende patroon van relaties, dat ieder van ons uniek maakt, omvat universa van contacten en connecties die zich binnen de grenzen van ons lichaam bevinden en de universa van krachten die zich buiten ons bevinden. Wat we “ik” noemen is dit heelal van relaties, ongelooflijk klein en ongelooflijk uitgestrekt, verdwijnend in alle richtingen in de oneindigheid.

 

De Meester en zijn Gezant

Stress is van alle dag maar wordt meestal niet goed begrepen. Ben jij ook van mening dat je stress nodig hebt om te kunnen presteren? Wist je dan dat stress schadelijk is voor de gezondheid?Dat stress ervoor zorgt dat je geneigd bent hetzelfde te doen ook al werkt het niet? Dat relaties en communicatie met anderen onder druk komt te staan? Je geneigd bent te denken ifv je eigenbelang en het grotere plaatje niet meer ziet? Dat jou stress anderen om je heen negatief beïnvloed? Stress is een gewoonte die sterk in onze westerse cultuur geworteld is. Stress is “survival”! Stress is angst! Je lichaam gaat in overleving doordat de perceptie in ons brein gevaar oproept. Dit is vooral sociale overleving. Als ik niet voldoe, dan…..Ik wil dit niet maar moet wel, anders…., ik sta er alleen voor…., ik kan dit niet…., etc…. Al deze gedachten zijn het gevolg van culturele programmering en zijn niet van jou. Ken je het gevoel dat je je op je gemak voelt en jezelf kan zijn? Dat de dingen die je doet meer moeiteloos en vanzelf gaat? Dit zijn de momenten dat je optimaal functioneert. Dat je het denkende en creatieve brein de vrije hand krijgt waardoor je meer bereikt. Dit is wie je werkelijk bent!  Read more →

De kracht en mysterie van Ho’oponopono

Ponopono begint met Pono. De definitie van Pono : “goedheid, oprechtheid, moraal, morele kwaliteiten, juist of de juiste procedure, excellentie, welzijn, welvaart, voorspoed, ware of natuurlijke staat , plicht, moraal, passend, rechtschapen, oprecht, rechtvaardig, deugdzaam, eerlijk, nuttig, succesvol, in perfecte staat, accuraat, correctheid, verlicht, opgelucht, …
Ponopono: “zuiver, ordelijk, in orde, geregeld, verzorgd, beheren.”
Ho’oponopono betekent “rechtzetten, op orde brengen, corrigeren, herzien, aanpassen, wijzigen, regelen, opruimen, …etc.

Ho’oponopono is oorspronkelijk bedoeld voor geestelijke reiniging in familie structuren waarin relaties werden geheeld door gebed, discussie, belijdenis, berouw en wederzijdse schadeloosstelling en vergeving. Deze traditie is later vertaald voor gebruik door de moderne mens.
Misschien heb je gehoord van een psychiater in Hawaii die mensen genas, maar ze nooit zag. Dr Ihaleakala Hew Len werkte in een psychiatrisch ziekenhuis voor gewelddadige, mentaal gestoorde criminelen. De patiënten werden verdoofd en vaak zelfs geboeid. Er was veel ziekteverzuim onder het personeel, omdat ze zich niet lekker voelden in hun baan, moeite hadden met de patiënten, en hun werkomgeving. Er was een hoog personeelsverloop en een hoog ziekteverzuim … mensen wilden gewoon niet komen werken, en de patiënten waren gewelddadig en ellendig. Read more →

Wat we doen

Samyama is een training- en coachingsbureau dat je helpt in balans te functioneren. Het kloppen van je hart is meer dan een fysieke aangelegenheid. Je hart is het kloppende middelpunt van je leven. Wij maken het de bewuste kern van je gedachten, je handelen. We brengen je doelen in lijn met wat je met je hart wilt. Lees meer…