Lezingen en introducties

Neufeld Methode/Orientatie/Kennismaking en Achtergrond/Essentie en Inzicht/Ouderschap/3P/Inside-Out

Wat zijn de grondbeginselen voor de realisatie van het menselijk potentieel? 

In deze lezing sta ik stil bij wat essentieel en noodzakelijk is om kinderen de gelegenheid te geven hun menselijk potentieel te realiseren. Wat is nodig voor een gezonde ontwikkeling, voor volwassenwording. 

Lezing/intro : 4/11/18 mei 2020 om 19.30, Heusden-Zolder, Halvijvers 22

Het is niet zozeer wat we doen maar eerder wie we zijn voor onze studenten dat de grootste impact heeft.

Gordon Neufeld

Lezing/intro juni 2020 volgen

Lezing/intro september 2020 Volgen

​© 2017 Egon Schneider created with WIX