Egon Schneider

Het pad van

de Held

 

Bewust ouderschap is waarlijk een helden queeste. Om de ouder te kunnen zijn die je kind nodig heeft ontkom je niet aan zelf reflectie. Een uitspraak van Neufeld is dat als we onze kinderen accepteren dan accepteren we datgene wat ze in ons naar boven halen. Dit kan je ook omdraaien en zeggen dat wanneer je beter in staat bent datgene wat naar boven gehaald word te accepteren je ook beter je kinderen kan accepteren zoals ze zijn. 

Om te voorkomen dat we onze kinderen aandoen wat ons is aangedaan dienen we bewust te worden van het feit dat we onze ervaring zelf creëren dmv het denken wat verbonden is met het verleden. Het zijn niet de omstandigheden die we als ouder ervaren maar ons eigen denken. De metafoor van de held verwijst naar het opnemen van onze verantwoordelijkheid volwassen te worden zodat we het model worden wat onze kinderen nodig hebben om zelf tot wasdom te kunnen komen.

De context van bewust ouderschap is ideaal voor ons als ouder om zelf volwassen te worden, een eigen persoon te worden, een echt individu.

Ouders als hoeders van menselijke evolutie

 

De baarmoeder is bedoelt als veilige en warme plek waar het menselijke leven kan beginnen. Hier krijgt de mens de gelegenheid een basis te leggen voor een gezond en wonderbaarlijk leven. De tweede baarmoeder is de warme en veilige relatie met de moeder en later ook de vader. Wanneer deze niet voorhanden zijn is elke liefdevolle volwassene voldoende. Deze relatie is een voorwaarde voor volwassenwording, namelijk een sociaal, veerkrachtig en spiritueel individu worden. Alleen werkelijk volwassen mensen kunnen deelnemen en bijdragen aan een gezonde en evoluerende maatschappij zonder zichzelf te verliezen. De warmte en veiligheid zorgt ervoor dat emotionele kwetsbaarheid behouden blijft en zo het kind helpt zichzelf niet te verliezen. Emoties zijn de motor voor evolutie en volwassenwording en daarom is het noodzakelijk dat we deze blijven voelen anders loopt de ontwikkeling spaak.

De "macht" om op te voeden

 

We hebben de macht om op te voeden wanneer onze kinderen zich oriënteren  op ons. Dat wij als ouders, leerkrachten en opvoeders het middelpunt zijn van hun universum. Dat ze zich oriënteren op ons als planeten op de zon. Het is niet onze liefde voor het kind dat opvoeding makkelijker maakt, het is de liefde van het kind voor ons dat ons de context biedt leiding te geven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het kind ons liefheeft? Enerzijds leren kijken met andere ogen naar het kind en zijn gedrag en anderzijds bewust worden van wat ons tegenhoud om onze rol op te nemen en de ouder te zijn die het kind nodig heeft.

Vraag uw gratis
Consult aan

Naam *

E-mailadres *

Onderwerp

Bericht

Bericht ontvangen!

"

"

Veel mensen denken dat discipline en gehoorzaamheid de essentie zijn van opvoeden. Maar dat is niet waar ouderschap voor bedoeld is. Ouderschap is niet bedoeld om het kind te vertellen wat het wel en wat het niet mag wanneer het zich niet juist gedraagt. Ouderschap is het voorzien van de condities waarin het kind in staat is zijn of haar menselijk potentieel te realiseren

Gordon Neufeld

Ouder kind relatie als baarmoeder voor volwassenwording

"

"

We zijn het inzicht van de rol die de Natuur speelt in ontwikkeling en volwassenwording kwijtgeraakt. Ouders en de Natuur zijn een team.

De Natuur kan haar rol van het bevorderen van Individualiteit en levensvatbaarheid niet goed uitvoeren zonder dat de hechtingshonger van het kind is vervuld. Dat is de taak van de ouder.

Gordon Neufeld

Het is de ouders verantwoordelijkheid de connectie met hun kinderen te behouden, het behoeden van de relatie, zodat de kinderen kunnen loslaten en de ruimte krijgen zichzelf te worden.

Gordon Neufeld

"

"

"

"

We leven in de gevoelens van ons eigen denken. Zeker als ouder is dit belangrijk te beseffen. Van het moment dat we dit realiseren zullen we veel minder reageren op wat onze kinderen bij ons aanraken. We zullen beseffen dat waar we op reageren is ons eigen denken.  Zo kan het kind vrij-uit gaan.

Jack Pransky

"

 Je gedachten zijn als de penseel van een kunstenaar. Ze creëren een persoonlijk beeld van de realiteit waar je in leeft. 

 

Sydney Banks 

"