top of page

Ouder en kind/relatie/hechting/

volwassenwording/ontwikkeling

Als ouder wordt je voor de belangrijkste taak in je leven gezet namelijk de verantwoordelijkheid om je kind de omstandigheden en relatie te bieden die het de gelegenheid geeft om zijn of haar volledige menselijke potentieel, het worden van een eigen persoon, een werkelijk individu, tot bloei te brengen. We zijn grotendeels onze ouderlijke intuïtie kwijtgeraakt en onze geest is vervuild met verkeerde vooronderstellingen ten aanzien van kinderen en opvoeding. Hierdoor is ouderschap zwaarder geworden dan dat het eigenlijk behoort te zijn. De toegenomen mentale, emotionele en gedragsproblemen bij onze kinderen als ook bij onszelf vragen om bewust worden van wat ooit onbewust was om zo weer connectie te krijgen met onze intuïtie.

Niet het veranderen van het gedrag of het sleutelen aan onze kinderen en onszelf is nodig, wat nodig is is inzicht, kijken met andere ogen, in de schoenen van onze kinderen staan. Dan zullen we weten wat we moeten doen.
We moeten eerst en vooral de juiste relatie aangaan zodat onze kinderen kunnen leunen en rekenen op ons. Wij zijn verantwoordelijk voor de relatie die onze kinderen nodig hebben. Wij dienen het oriëntatie punt te zijn, het model te zijn die ze kunnen volgen.
Door maatschappelijke omstandigheden lopen we het risico onze kinderen kwijt te raken aan andere kinderen en worden ze elkaars oriëntatie punt. Onvolwassen wezens zijn niet in staat elkaar tot volwassenheid te brengen. Wanneer wij als ouders, leerkrachten en verzorgers in staat zijn om de belangrijkste behoefte te vervullen namelijke een warme en veilige relatie die gekenmerkt wordt door een warme uitnodiging om te mogen bestaan in onze aanwezigheid, bieden we hen de mogelijkheid te worden wie ze zijn.
We hebben een sterke bondgenoot in dit proces en dat is de Natuur. Het is de Natuur die het kind van binnen uit grootbrengt wanneer wij in staat zijn de omstandigheden te creëren die ondersteunend zijn. Het is als de tuinier te zijn die de omstandigheden optimaal maakt om de planten en bomen de gelegenheid te bieden hun volledig ingeboren potentieel tot bloei te brengen. Bij mensen is het niet anders. Het helpen van kinderen volwassen te worden dwingt onszelf volwassen te worden.

Het denkkader waarmee ik werk is de Neufeld Methode van Neufeld Institute in Canada. Verdere verdieping heb ik van Joseph Chilton Pearce, het Touch The Future institute en The Three Principles van Sydney Banks en natuurlijke mijn eigen ervaring. (www.ttfuture.org, www.Neufeldinsitute.org)

Hierbij wil ik mijn eigen inzichten en ontwikkeling ten dienste stellen van anderen. Ik bied de mogelijkheid aan om mij te consulteren wanneer u daar behoefte aan heeft.

We moeten hen uitnodigen te mogen bestaan in onze aanwezigheid, precies zoals ze zijn. Een uitnodiging vol met warmte, verrukking en genot. Een twinkeling in onze ogen, de warme toon in onze stem en de veiligheid van onze armen.

Gordon Neufeld

Coaching/Consulting

bottom of page