Zoeken
  • Egon Schneider

Ingeboren welzijn


De Natuur streeft naar harmonie, balans en welzijn. Het is een universele intelligentie dat streeft naar expressie in al zijn individuele vormen. Het is verantwoordelijk voor het functioneren van ons lichaam. Wanneer we een snee hebben zal deze intelligentie ervoor zorgen dat deze geheeld word. Fysiek kunnen we de werking van deze ingeboren intelligentie, dit ingeboren welzijn, heel goed zien. Onze psyche is ook ingebed in deze natuurlijke intelligentie. Ook hier zal wanneer we ons psychisch verwonden, deze intelligentie vanzelf helling brengen. Als we niet goed omgaan met ons lichaam dan saboteren we dit ingeboren welzijn. Wanneer we niet goed omgaan met onze psyche, creëeren we chaos in onszelf en onze omgeving. Het feit dat we allemaal in meer of mindere mate geestelijk lijden heeft te maken met een fundamentele misvatting.

Er is ons geleerd dat het de omstandigheden zijn die onze ervaring bepalen. Dat de wereld daarbuiten losstaat van onszelf. De werkelijkheid is dat we leven in de gevoelens en emoties van ons eigen denken niet van de omstandigheden. Het enige wat we kunnen ervaren is ons eigen denken en onze gevoelens vertellen ons wat de kwaliteit is van dat denken. Vaak zijn we ons niet bewust van onze gedachten maar kunnen we wel waarnemen hoe we ons voelen.

In relatie tot kinderen is het belangrijk te beseffen dat we geen last hebben van hun gedrag maar dat we last hebben van ons eigen denken over hen en hun gedrag. Dit besef geeft ons keuze ten aanzien van het antwoord dat we hen zullen geven. Leid dit antwoord tot meer connectie en warmte of pijn en afstand. Wanneer we in staat zijn te zien waar onze ervaring vandaan komt kunnen openstaan voor inzicht dat van nature van binnenuit komt. Inzicht wat leid tot groei en verdieping. Het is niet wat we doen dat onze kinderen inspireert maar wie we zijn.


2 keer bekeken

​© 2017 Egon Schneider created with WIX