top of page

Even voorstellen

Egon Schneider

Gecertificeerd Coach/Consultant (Arcturus Instituut)

Neufeld Consultant (Neufeld Institute)

Mijn hele leven staat in het teken van menselijke ontwikkeling, psychologie en spiritualiteit. Ik ben altijd op zoek naar verdieping en inzicht in mijzelf en in de mens als geheel. Voorheen hield ik mij bezig met coaching en therapie, het helpen oplossen van allerlei persoonlijke en zakelijke problematiek. Toen we kinderen kregen en ik vader werd veranderde alles. De relatie met mijn kinderen dwong mij verder op te groeien en maakte mij nog meer bewust van het feit dat de meeste problematiek waar we als volwassenen tegen aan lopen zijn oorsprong heeft in onze kindertijd in de relatie met onze ouders en andere belangrijke volwassenen.

Wat is de essentie van ouderschap? Wat hebben mijn kinderen nodig om hun menselijk potentieel te kunnen realiseren? Deze vragen hebben mij verder geleid naar vele antwoorden die uiteindelijk allemaal wezen naar de kwaliteit van de relatie die het kind heeft met de ouder die de context blijkt te zijn voor menselijke ontwikkeling.

Ik help ouders, leerkrachten en iedereen die met kinderen te maken heeft, met andere ogen naar hun kinderen te kijken en ze weer terug leiden naar hun intuïtie. Het kind is niet het probleem, de context is het probleem. Wij als volwassenen zijn de context waarin het kind opgroeit.

For only as we ourselves, as adults, actually move and have our being in the state of love, can we be appropriate models and guides for our children. What we are teaches the child far more than what we say, so we must be what we want our children to become.
 

Joseph Chilton Pearce

Mankind not nurtured in its formative years will become a threat to itself and its environment

Maria Montessori

"

"

bottom of page